Skip to main content

Amsterdamse handbalverenigingen slaan de handen ineen!

Het gaat al jarenlang niet goed met de ontwikkeling van de handbalsport in Amsterdam. De vooraanstaande positie die Amsterdam in het verleden met clubs als AHC, Niloc, Ookmeer en Volewijckers in het Nederlandse handbal innam, is grotendeels verdwenen. Het ledenaantal in de regio Amsterdam is sterk gedaald.

Advertentie

Ledenwerving
Veel verenigingen steken veel energie in ledenwerving, onder meer door het verzorgen van handballessen op scholen en toernooien aan te bieden voor schoolkinderen bij de vereniging. Tot op heden gebeurde dit echter op individuele basis, met een grote afhankelijkheid van overdag beschikbare trainers.

De Amsterdamse handbalverenigingen Aristos, DSG, Vriendschp, VOC en Westsite hebben vorig jaar gezamenlijk besloten deze activiteiten te bundelen en op deze manier het tij te keren.

Al 15 mini-handbalscholen opgezet! 
Een van de acties is de oprichting van een stichting Jeugd Handbal School Amsterdam (JHSA) die als belangrijkste doel heeft het stimuleren van handbal op de Amsterdamse basisscholen en het bevorderen van de ledengroei bij de aangesloten verenigingen. De stichting doet dit onder meer door het opzetten van Mini-handbalscholen op basisscholen (het handbalequivalent van de schoolsportvereniging). Inmiddels zijn er 15 mini-handbalscholen verspreid over de stad actief. Elke mini-handbalschool heeft een nauwe relatie met één van de aangesloten handbalverenigingen. In nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam worden na schooltijd handballessen gegeven door professionele trainers/trainsters. De leden van de Mini-handbalscholen kunnen maandelijks mee doen aan een toernooi. Dit zijn toernooien georganiseerd door de verenigingen in Amsterdam en omgeving of toernooien die de Mini-handbalscholen zelf organiseren in combinatie met zogenaamde Mini-handbalfestijnen voor de jongste deelnemers. Bij deze Mini-handbalfestijnen ligt het accent op leuke, uitdagende handbalspelletjes.

Met de maandelijkse toernooien worden de deelnemende scholieren vertrouwd gemaakt met het regelmatig spelen van wedstrijdjes tegen andere (school)teams. Hiermee wordt de overgang naar het deelnemen aan een reguliere competitie bij een vereniging makkelijker gemaakt.

Scholentoernooi & opening door Martine Hoogewoud!
Op zaterdag 2 juli a.s. vindt op het complex van de handbalvereniging DSG op het sportpark Sloten het laatste scholentoernooi en mini-handbalfestijn van dit seizoen plaats. Daarmee wordt het eerste jaar van de door de stichting JHSA georganiseerde activiteiten feestelijk afgesloten.

Sportwethouder Eric v.d. Burg zal, geassisteerd door Martine Hoogewoud, het scholentoernooi openen.

Het programma is als volgt:
12.30 – 13.30 uur:             Minihandbalfestijn
14.00 uur:                           openingshandeling door Eric v.d. Burg
14.30 – 16.30 uur:             Schoolhandbaltoernooi

Bron: NHV
Foto: Mini-HandbalschoolAdvertentie

Join the discussion 48 Comments