Skip to main content

Stichting Tophandbal Dalfsen en Regio Zwolle United verzekeren toekomst Dalfsen

Afgelopen week werd door Stichting Tophandbal Dalfsen bekendgemaakt dat zij met ingang van het seizoen 2016/2017 haar activiteiten gaat beëindigen. Dit zou het einde betekenen van meervoudig landskampioen Sercodak Dalfsen. Deze mededeling veroorzaakte een schok, niet alleen in de gemeente Dalfsen en het Vechtdal maar in de gehele regio Zwolle en ver daarbuiten. Een schok die op zichzelf veel nieuwe initiatieven genereerde; het kon en mocht niet zo zijn dat Sercodak Dalfsen op zou houden te bestaan.

Advertentie

Vanaf het moment dat bekend werd dat na komende zomer het tophandbal in Dalfsen op zou houden te bestaan, zijn er bijzonder veel initiatieven ontwikkeld door ouders, supporters, spelers, het bedrijfsleven en bestaande sponsoren. Allen hebben zich maximaal ingezet om de droom van jonge ambitieuze sporters niet verloren te laten gaan. Maar ook stichting Regio Zwolle United reageerde op het bericht en reikte Stichting Tophandbal Dalfsen een helpende hand toe. Deze stichting komt voort uit de betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle en wordt door de club af gefinancierd om haar regionale draagvlak te intensiveren. De activiteiten van Zwolle United zijn onder andere:

 • Binnen PEC Zwolle United zijn de “meer dan voetbal” activiteiten georganiseerd.
 • De sociaal economische ontwikkeling in de regio wordt in samenwerking met de Economic-board Zwolle/Kennispoort actief gepromoot, voorbeelden:
  • Port of Zwolle;
  • Health Innovation Parc (onroerend goed & start-ups) & Heath Investments Zwolle (scale-ups);
  • CO2-neutrale regio;
  • Polymer Science Parc.
 • PEC Zwolle Vrouwen speelt in de Eredivisie en wordt gezien als eindpunt van een regionale talentontwikkeling.

Regio Zwolle United wil daarmee in zijn algemeenheid zaalsporten voor damesteams verder bevorderen en ondersteunen, en de breedtesport en talentontwikkeling verder stimuleren binnen de regio Zwolle.

Wat Stichting Tophandbal Dalfsen betreft, betekent dit concreet dat Regio Zwolle United op korte termijn direct bijspringt. Door Regio Zwolle United is inmiddels met het bestuur van de provincie Overijssel gesproken, op welke wijze de ontwikkeling van dames zaalsporten kan worden gefinancierd. Uitgangspunt daarbij is de lokale verankering en continuering van bestaande bestuursorganen. Op korte termijn wordt hiervoor door Regio Zwolle United een verzoek ingediend bij het provinciale bestuur voor een subsidie van deze activiteiten voor de komende jaren.

Concreet houdt dit in, dat wanneer het verzoek door het provinciale bestuur wordt gehonoreerd, Stichting Tophandbal Dalfsen de komende jaren vanuit Regio Zwolle United wordt medegefinancierd. Echter ook, dat Stichting Tophandbal Dalfsen in de huidige vorm wordt gecontinueerd.

De samenwerking met Regio Zwolle United, en de nog in het land lopende initiatieven, zorgen ervoor dat het bestuur van de Stichting Tophandbal Dalfsen het vertrouwen heeft dat er de komende jaren financieel draagvlak is om tophandbal in en voor Dalfsen te behouden.

Er zijn wel wat voorwaarden aan een dergelijke financiering verbonden, waarvan als meest belangrijke te noemen:

 • Bewezen hardheid van een meerjaren begroting (ondermeer meerjarige sponsorovereenkomsten, stabiele kosten begrotingen);
 • Overeenstemming voor wat betreft continuering van de sportieve ambities;
 • Bevorderen van  (regionale) talentontwikkeling en stimulering breedtesport;
 • Bestuurlijke stabiliteit binnen de Stichting Tophandbal Dalfsen en draagvlak binnen de gemeente Dalfsen;
 • Meewerken aan promotie van de regio Zwolle (economisch & toerisme) en stimuleren van maatschappelijke projecten.

Stichting Tophandbal Dalfsen en Regio Zwolle United zullen op basis van voornoemde uitgangspunten gaan onderzoeken hoe de meerjarige samenwerking te gaan concretiseren en daarmee de toekomst van tophandbal in Dalfsen te verzekeren.

Advertentie