Oude tijden laten herleven

De twee traditierijke Haagse handbalverenigingen Hermes en Wings hebben besloten verder te gaan als de Wings Hermes Combinatie (WHC). Een fusie met de nodige hobbels, maar de samenwerking werpt zijn vruchten al af. Oude tijden moeten herleven. Een overzicht aan de hand van vier stappen.

Advertentie

Geschiedenis
Beide clubs werden in 1938 opgericht en waren aanvankelijk actief in het toen nog populaire 11-handbal. Wings (van 2 mei) had ook een gymnastiek- en volleybalafdeling. In 1953 werd de vereniging kampioen van Nederland voor de Katholiek Bond. Het thuisdomein was jaren het Stokroosveld waar Hermes al vrijwel vanaf het begin handbalde. Wings verhuisde later naar de Mozartlaan met een eigen veld en kantine. De vrouwen kenden de grootste successen onder trainer Alex Curescu met drie promoties op een rij naar de eredivisie.

Voor Hermes (van 23 juni) lag het hoogtepunt in 1978 toen de mannen onder trainer Dick Stam landskampioen werden met het ‘gouden’ team. In 1990 en 1991 was er een revival met twee bekertitels aan de hand van de legendarische coach Jan Alma. De vrouwen waren succesvol in de jaren negentig in de eerste divisie met Ton van Olphen en Peter Hendrikse.

Beide clubs gleden wat betreft de resultaten af, maar bleven verenigingen met een grote sociale functie in hun wijk.

Advertentie

Waarom fusie?
,,Die was nodig om alle leden in de gelegenheid te stellen in volwaardige teams te kunnen trainen en competitie te spelen,” legt voorzitter Els de Lange uit. ,,Bovendien was het beleid van de gemeente steeds meer gericht op krachtenbundeling van de sportverenigingen en daardoor een sterkere maatschappelijke rol.” Op die manier moesten het teruglopende aantal leden, de dalende inkomsten, minder sponsorbijdragen en het tekort aan kader en vrijwilligers opgevangen worden.

De keuze voor de combinatie Wings en Hermes lag voor de hand. Ze zitten in hetzelfde deel van Den Haag en ze hadden een vergelijkbare cultuur in de segmenten prestaties en gezelligheid.

Tijdspad
In 2010 werd gestart met een gecombineerde mannenselectie. Daarna volgde steeds meer samenvoegingen van teams. De huidige vicevoorzitter en voormalig preses van Hermes, Rob Pronk: ,,De samenwerking tussen de besturen en commissies verliep redelijk soepel. Ook op het gebied van de activiteiten. Het kostte veel energie om de zaken bij elkaar te brengen én bij elkaar te houden. Vanuit de gemeente kregen we ondersteuning, vooral ook op juridisch gebied. Het kiezen van de locatie vormde het grootste struikelblok.”

Beide clubs beschikten over velden en een goed draaiende kantine plus een Buurthuis van de Toekomst met neveninkomsten. Voor de nieuwe, grote vereniging waren twee velden, vier kleedkamers en een clubhuis nodig. Pronk: ,,Dus óf de nieuwe locatie Stokroos óf investeren aan de Mozartlaan. Een dilemma waar we niet uitkwamen. De gemeente heeft toen de knoop doorgehakt voor het Stokrooscomplex.”

Na de toestemming van de ALV’s voor onderzoek naar samenwerking volgde in 2015 de organisatorische voorbereiding van de fusie. Met begin dit jaar het definitieve samengaan.

Visie
,,WHC wil zo veel mogelijk mensen op het niveau dat bij ze past plezier laten beleven in het beoefenen van de handbalsport. Er is een organisatorisch en financieel sterke vereniging ontstaan die een belangrijke rol in handballend Den Haag kan vervullen. Driehonderd leden, acht seniorenteams, veertien jeugdteams. Maar er komt op het Stokroos ook een beachcourt en er worden partnerships gesloten met HRC, de Rugby Academy, Power en Hygiea. Een sportaanbod dus op grote schaal,” aldus de bestuurders.

De resultaten van het samengaan zijn al zichtbaar. De mannen strijden met coach Bart de Koning voor een plaats in de eredivisie en de vrouwen van trainer Fred Langerak verloren nipt de titelstrijd in de hoofdklasse. ,,Binnen drie jaar willen we de mannen en de vrouwen op landelijk subtopniveau hebben met de doorstroming van de eigen jeugd.”

PETER LOTMAN – AD HAAGSCHE COURANT

Foto: Paul Vis

Advertentie

Join the discussion 13 Comments